Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van het Good Food-portaal

Het Good Food-portaal wil de initiatieven, de hulpmiddelen en de actoren verzamelen die betrokken zijn bij de overgang naar een duurzamer voedingssysteem. 

De gehanteerde definitie van een duurzaam voedingssysteem is die van de Sustainable Food Laboratory - die gebruikt wordt door de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling: 

“Een duurzaam voedingssysteem garandeert het recht op voeding, respecteert het principe van voedselsoevereiniteit, maakt het iedereen ter wereld mogelijk om tegen een redelijke prijs te beschikken over gezonde voeding in afdoende hoeveelheden, en zorgt ervoor dat de eindprijs van een product niet alleen een weergave is van het geheel aan productiekosten, maar daarnaast de externe sociale en ecologische kosten internaliseert. Er wordt gebruik gemaakt van grondstoffen en hulpbronnen (inclusief het werk en de natuurlijke hulpbronnen zoals de bodems, water en biodiversiteit) “at their rate of recovery” en de verschillende componenten van de voedingscultuur worden gerespecteerd. Alle schakels van de voedingsketen moeten bijdragen aan de verwezenlijking van een dergelijk duurzaam voedingssysteem.

Intellectuele eigendomsrechten

Leefmilieu Brussel heeft de informaticatool ontwikkeld, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door de actoren online wordt gezet (teksten, foto's, ...).

Elke actor die een bijdrage levert tot het portaal is verantwoordelijk voor de inhoud die hij online zet en moet in het bezit zijn van de rechten om deze te publiceren.  

Hyperlinks :

Het Good Food-portaal bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen.  Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. Leefmilieu Brussel controleert deze sites en bijhorende  informatie niet en kan dus geen enkele garantie bieden dat deze informatie kwaliteitsvol en exhaustief is.

Leefmilieu Brussel wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die de raadpleging van de informatie op de andere websites of andere informatiebronnen in het algemeen waarnaar het verwijst, zou kunnen meebrengen.

Validering van de online-inhoud

Elke actor die een account aanmaakt, kan inhoud voorstellen om online op het Good Food-portaal te zetten. De procedure die hiervoor moet worden gevolgd vindt u hier.

Eens de inhoud is ingevoerd, moet een goedkeuringscomité het online zetten van deze inhoud valideren. 

De goedkeuring van de inhoud hangt af van: 

  • de overeenstemming van de inhoud met de definitie van het duurzaam voedingssysteem (cfr. hierboven vermelde definitie)
  • de kwaliteit van de ingevoerde inhoud: onvolledige informatie of foto's van een slechte kwaliteit zullen niet worden gepubliceerd 
  • het belang om de voorgestelde inhoud te delen 
  • de plaats waarmee de inhoud verbonden is (enkel de actoren die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen op het Good Food-portaal voorkomen).

Deze validering kan enkele dagen in beslag nemen.

Update en wijziging van de online-inhoud

Elke actor is verantwoordelijk voor het bijwerken van de inhoud en het verwijderen van overbodige informatie die hij online heeft gezet.

Leefmilieu Brussel houdt zich het recht voor alle inhoud van het portaal (bestand, filter, ...) te wijzigen om de leesbaarheid van de gepubliceerde informatie te verbeteren (de afmetingen van de foto's aanpassen, de filtercategorieën veranderen, de lay-out verbeteren, de informatie samenvatten, ...)

 

Contact: info@goodfood.brussels