Lever een bijdrage aan de gids !

U produceert, verkoopt, verwerkt of bereidt duurzame voedingsproducten in Brussel? Dan hoort u thuis in de gids van de Good Food-handelaars!

Door op deze portaalsite te publiceren, deelt u niet enkel uw commercieel aanbod, maar brengt u ook uw Good Food-initiatief onder de aandacht van de Brusselaars. U kan deze gids ook gebruiken om leveranciers te vinden die uw Good Food-engagement delen. 

De gids is het antwoord op een vraag van de Brusselaars en professionelen om toegang te krijgen tot een lijst van commerciële Good Food-actoren. 

 

De telefoongids van de Good Food-portaalsite bevat alle commerciële actoren die betrokken zijn bij duurzame voeding.

Om deel uit te maken van de telefoongids moet u de Good Food-engagementen naleven die overeenkomen met uw type van activiteit. Deze engagementen zijn onderverdeeld in 4 categorieën:

 • de lokale voeding
 • de gezonde, seizoensgebonden en evenwichtige voeding
 • de strijd tegen de voedselverspilling
 • het ecobeheer

Indien u voor de eerste keer komt, moet u een “handelszaakaccount” aanmaken en het formulier van de engagementen invullen. Eens dit is gevalideerd door het team van de Good Food-portaalsite kan u uw fiche over uw commerciële activiteit invullen.

 

 

Ik heb het begrepen en wil mij registreren als commerciële actor

 

Ik wil mij inschrijven als actor van de Good Food-gids.

 

De gids van de Good Food-portaalsite bevat alle commerciële actoren die betrokken zijn bij duurzame voeding. 

Om deel uit te maken van de gids moet u de Good Food-engagementen naleven die overeenkomen met uw type van activiteit. Deze engagementen zijn onderverdeeld in 4 categorieën: 

 • de lokale voeding, 
 • de gezonde, seizoensgebonden en evenwichtige voeding, 
 • de strijd tegen de voedselverspilling,
 • het ecobeheer.

Hier vindt u de verschillende engagementen van een commerciële actor. 

Indien u hier voor de eerste keer komt, moet u een “handelszaakaccount” aanmaken en het formulier van de engagementen invullen. Eens dit is gevalideerd door het team van de Good Food-portaalsite kan u uw fiche over uw commerciële activiteit invullen.

 

Wie zijn de actoren van de gids en wat is hun engagement ?

Een commerciële actor bevindt zich in de gids als en enkel als 

 • De commerciële actor zich heeft geëngageerd om de “Good Food-engagementen” die specifiek zijn voor zijn activiteit na te leven. 

Deze lijst van engagementen wordt opgesteld in samenwerking met de professionele actoren van verschillende sectoren op basis van de resultaten van studies, interviews en besprekingen in werkgroepen, maar ook van een analyse van de criteria van het bestek BIO.  

Er zijn 4 categorieën van engagementen:

 • de lokale voeding,
 • de gezonde, seizoensgebonden en evenwichtige voeding,
 • de strijd tegen de voedselverspilling,
 • het ecobeheer.

Voor de eerste 3 categorieën zijn er verplichte en optionele engagementen. Voor de categorie “ecobeheer” die minder verbonden is met duurzame voeding zijn alle criteria optioneel. 

Indien één van de verplichte engagementen niet wordt nageleefd kan de handelszaak niet worden opgenomen in de Good Food-gids.

De optionele engagementen zijn niet-verplichte criteria, maar informeren en illustreren de Good Food-initiatieven om andere actoren van de sector te sensibiliseren en te inspireren.  Het is een manier om vergevorderde initiatieven in een of meerdere domeinen te benutten (de strijd tegen voedselverspilling,...). 

 

Welke procedure moet worden gevolgd om in de gids te verschijnen ?

 

 • Stap 1: Maak uw account aan

U moet eerst en vooral een “handelszaakaccount” aanmaken door een gebruikersnaam, uw mailadres en een paswoord te registreren en het vakje “handelszaak” aan te vinken.   Vervolgens moet u uw type van commerciële activiteit aanvinken en een korte beschrijving opstellen.  

 • Stap 2: Invoering van het formulier “Good Food-engagementen”

Nadat u uw account hebt aangemaakt, zal u worden gevraagd het inschrijvingsformulier in te vullen dat de verplichte en optionele engagementen bevat volgens uw activiteitensector.  Dit formulier maakt het voor de portaalbeheerder mogelijk uw activiteit en Good Food-aanpak te begrijpen.

Indien uw formulier wordt gevalideerd, zal u een bevestigingsmail ontvangen en kan u uw handelszaakfiche opstellen en delen in de gids van de portaalsite.  

Indien uw formulier om de een of andere reden niet wordt gevalideerd, zal er binnen de 8 dagen contact met u worden opgenomen. 

 • Stap 3: Opstellen van uw voorstellingsfiche.

Deze fiche zal uw visitekaartje zijn op de Good Food-portaalsite. 

Ze biedt u de kans uw commercieel aanbod online te zetten en te delen en uw filosofie en Good Food-waarden te ontwikkelen.

U zal ook worden vermeld op een kaart die de bezoekers van de portaalsite de kans geeft u gemakkelijk te lokaliseren. 

 

Op uw account kan u ook nieuws over uw evenementen, uw nieuwe producten,... publiceren. Deze nieuwtjes zullen op de onthaalpagina van de Good Food-portaalsite verschijnen. Maar u zal ook hulpbronfiches kunnen opstellen indien u een webtool, opleiding, publicatie,... in verband met duurzame voeding voorstelt. 

 

Wat is het verschil tussen een hulpbronfiche en een handelszaakfiche ?

 

Een hulpbronfiche wil een globale en coherente aanpak van duurzame voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valoriseren en verspreiden. Ze draagt bij tot een beter begrip van de verschillende aspecten van de term “duurzame voeding” en geeft tips voor het creëren van concrete en directe mogelijkheden. Een hulpbronfiche kan een webtool, een leermiddel, feedback, een opleiding, een publieke ondersteuning, een reglementering en materiële hulpbronnen voorstellen. De doelstelling ervan is niet commercieel. 

Een handelszaakfiche zet een aanbod/commerciële activiteit in de schijnwerpers die de verschillende Good Food-engagementen naleeft. Deze commerciële actoren zijn betrokken bij duurzame voeding. 

De inhoud van de twee fiches is verschillend, zelfs al hebben ze allebei tot doel andere actoren uit de sector te sensibiliseren en te inspireren! 

 

Waarom staan de kantines en restaurants apart in de gids ?

 

De kantines en restaurants worden beschouwd als prioritaire doelgroepen van de Good Food-strategie waarvoor een label werd ontwikkeld. Het Good Food Resto-label en het Good Food Kantine-label hebben elk hun lijst van criteria die ter plaatse worden gecontroleerd door een externe controleur. Bewijsstukken worden gevraagd aan het restaurant of de kantine om de criteria te bewijzen. Er zijn 3 niveaus voorzien (“vorkjes” voor de kantines en “koksmutsen” voor de restaurants). Aangezien de labeling verschilt van het charter van Good Food-engagementen staan de restaurants en kantines apart in de Good Food-gids.

 

Kan ik een actorfiche en een handelszaakfiche hebben ?

 

Een Good Food-actor/hulpbron onderscheidt zich van een commerciële actor op verschillende punten. 

Een Good Food-actor communiceert over en sensibiliseert voor duurzame voeding. Hij draagt bij tot de toegankelijkheid van Good Food in Brussel, biedt diensten aan op het gebied van duurzame ontwikkeling en zorgt ervoor dat duurzame voeding een realiteit is voor iedereen.  

Terwijl de actor van de Good Food-gids verantwoordelijk is voor een commerciële activiteit, een productie,... die de Good Food-engagementen naleeft.  

 

Een Good Food-actor/hulpbron kan een commerciële activiteit hebben of niet. De fiches zijn evenwel niet dezelfde in de gids van de handelszaken of in het deel “Good Food-actor/hulpbron”. Een handelszaak kan een actor/hulpbron zijn, enkel indien hij niet-commerciële projecten heeft.

Een actorfiche zet de Good Food-aanpak in de schijnwerpers. Ze verklaart hoe de actor sensibiliseert voor en communiceert over de uitdagingen in verband met duurzame voeding, welke soorten van activiteiten en projecten hij leidt. 

Een  handelszaakfiche zet het commerciële aanbod in de schijnwerpers; de kwaliteit van de producten die hij verkoopt, de praktijken van producties, verwerking of verkoop.

Het opstellen van de inhoud van de fiches  verschilt dus van de ene fiche tot de andere.  

 

Welke procedure moet worden gevolgd als ik een actorfiche heb en een handelszaakfiche wil maken ? 

 

U hebt reeds een actoraccount op onze portaalsite en wil ook in de Good Food-gids worden opgenomen? Dat kan!

U moet geen nieuw account aanmaken, maar eenvoudigweg inloggen op uw gebruikelijk account.  Vanaf dit account kan u een handelszaakfiche invullen. 

Hiervoor klikt u op “een commerciële activiteit toevoegen”.

Vervolgens vult u het inschrijvingsformulier in dat de verplichte en optionele engagementen bevat volgens uw activiteitensector.  

Wanneer uw formulier is ingevuld, verifiëren we uw informatie om uw Good Food-aanpak te kennen en uw inschrijving al dan niet te valideren. 

 • Indien uw formulier is gevalideerd, zal u een bevestigingsmail ontvangen en kan u uw handelszaakfiche opstellen en delen in de gids van het portaal.
 • Indien uw formulier om de een of andere reden niet wordt gevalideerd zal er binnen de 8 dagen contact met u worden opgenomen.

Deze handelszaakfiche zal het mogelijk maken uw commercieel aanbod online te zetten en te delen. We moedigen u aan uw filosofie en Good Food-waarden te ontwikkelen.

U zal ook worden opgenomen op een kaart die de bezoekers van het portaal de kans geeft u gemakkelijk te lokaliseren.

 

U vindt hier de handleiding om de gebruikersinterface zo goed mogelijk te gebruiken. Deze zal u helpen u in te schrijven aan de gids, uw fiche correct in te vullen, enz.