Projectoproep Good Food 2019 – Verenigingen

U werkt in de verenigingssector, u organiseert acties en activiteiten in het Brussels Gewest en wilt een innovatief project van grote omv ang op het vlak van Good Food ontwikkelen?  Of u werkt samen met andere verenigingen en wilt samen een voorbeeldproject opzetten? Dan is deze projectoproep iets voor u!

  • Tot wie richt de projectroep zich?

De projectoproep is gericht aan alle verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Objectief

De projectoproep heeft als doel innovatieve en creatieve projecten te ondersteunen en te stimuleren om aan de doelstellingen en uitdagingen van de Good Food-strategie te beantwoorden.

De verwachte projecten handelen over 4 Good Food-thema’s: de voedselproductie door particulieren, de sensibilisering rond het voedingsaanbod, de begeleiding van de transitie naar de vraag naar voeding en de strijd tegen de voedselverspilling.

  • Wat ?

De geselecteerde projecten kunnen rekenen op een financiële ondersteuning van 15.000€ tot 50.000€. De projecten mogen max. twee jaar duren na de inwerkingtreding van de subsidie.

  • Hoe?

Gelieve uw kandidatuur in te dienen aan de hand van het onderstaande formulier.

Het kandidaatsdossier moet tegen uiterlijk 21 juni om 17u, via e-mail worden verstuurd naar info-goodfood@leefmilieu.brussels

Een informatiesessie zal worden georganiseerd op 1ste april 2019 om 9u30

Leefmilieu Brussel – Thurn & Taxis (Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel) – SYLVA-zaal

Inschrijvingen : info-goodfood@leefmilieu.brussels

  • Documenten:

-

van de projectoproep

-

(.pdf)

-

(.pdf)

-

(.Excel)

-

(.pdf)

Als u een probleem heeft met een van de documenten, neem dan contact met ons via e-mail.

Contact :

info-goodfood@eleefmilieu.brussels

Leefmilieu Brussel

Departement Duurzame consumptie en Eco-gedrag

Dienst Duurzame voeding

Categorie van hulpbron: 
Doelgroepen: 
Taal van de hulpbron: 
Frans
Nederlands
Leefmilieu Brussel