Good Food-strategie: op naar een veerkrachtigere stad!

In Brussel duiken steeds meer diverse initiatieven ten voordele van Good Food op. Maar wie zit er achter deze acties voor de transitie van het Brusselse voedingssysteem? De vele projecten in onze hoofdstad die in gang worden gezet door zowel professionals als burgers, werken sensibiliserend en inspirerend. Vier jaar na de lancering van de Good Food-strategie is het tijd om een eerste balans van de resultaten op te maken.

Genieten van smakelijk fruit, lekker brood, verse groenten. Hoe heerlijk is dat! Tegelijk heeft een vitale behoefte zoals onze voeding ook een impact op het milieu. Tijdens de landbouwproductie en heel de voedselketen door genereert onze voeding een groot stuk van de gassen met broeikaseffect, wat bijdraagt tot de opwarming van de aarde.

In Brussel vertegenwoordigt voeding een kwart van de milieuafdruk van de gezinnen. Hoe kan deze impact beperkt worden? De beperking van voedselverspilling is een van de antwoorden en een van de belangrijkste uitdagingen voor deze problematiek. In ons gewest eindigt bijna zestien kg voedsel per persoon per jaar in de vuilbak. Dat is des te schrijnender omdat een derde van de Brusselse bevolking moet leven van een inkomen dat onder de armoedegrens ligt en dus moeilijk toegang heeft tot een evenwichtige voeding. Besluit: gezond, lokaal en goed eten helpt om het milieu in stand te houden, maar kan ook een impact hebben op ieders gezondheid.

Het Brussels Gewest dat zich bewust is van deze vele uitdagingen, werkte daarom in 2016 de Good Food-strategie uit. Die moet acties voor een milieuvriendelijke lokale productie ontwikkelen en ondersteunen, lokale en seizoensgebonden producten in de verf zetten, verspilling tegengaan en de vleesconsumptie beperken. Op termijn is een van de hoofddoelstellingen van de strategie om ervoor te zorgen dat Brussel beter in staat is zijn inwoners autonoom van voedsel te voorzien.

De laatste jaren hebben heel wat mensen zich ingezet voor projecten in verband met deze thematiek. Dankzij hen wekt Good Food sinds vier jaar zoveel enthousiasme. De strategie leeft dankzij deze spelers op het terrein, met een hoofdrol voor lokale initiatieven en innoverende praktijken die bijdragen tot de evolutie van de gewestelijke ambities.

Ontdek de online versie van deze eerste balans (of bestel een gratis papier-exemplaris via info@goodfood.brussels) , met video’s van inspirerende projecten. En laten we vooral blijven meestappen in dit prachtige Good Food-avontuur!

 

Dernières news

Volg de Good Food-actualiteit: evenementen, projecten en initiatieven van de actoren die bijdragen tot de verankering van een duurzamere voeding in onze hoofdstad.